Episcopul locului - PAROHIA VARESE

Du-te la conținut

Episcopul  LoculuiPS Episcop Siluan - Date Biografice și Activități  DATE BIOGRAFICE
  Născut la 5 martie 1970, la Gura Râului (nume civil : Ciprian ŞPAN), judeţul Sibiu (Transilvania, România).

  A absolvit Liceul de Matematică-Fizică « Gheorghe Lazăr » din Sibiu, Facultatea de Teologie « Andrei Şaguna » din Sibiu (1989-1993, licenţa 1993) şi un program de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă « Saint-Serge » din Paris (1994-1998).

  Hirotonit diacon (21 ianuarie 1994) şi preot (6 martie 1994) celib pe seama capelei Facultăţii de Teologie din Sibiu de către Mitropolitul Serafim, la vremea respectivă episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a deservit ca preot şi duhovnic Mănăstirea de maici « Acoperământul Maicii Domnului » de la Bussy-en-Othe, Yonne, Franţa (1994-2001). În iunie 2001 a fost tuns în monahism primind numele Sfântului Siluan Athonitul (prăznuit la 24 septembrie).

 Din martie 2001 a fost numit consilier eparhial pentru problemele liturgice şi de misiune de către Mitropolitul Iosif, care l-a ales apoi episcop vicar al Mitropoliei (iunie 2001).

 A fost hirotonit episcop duminică, 21 octombrie 2001, în biserica Sfântul Iosif a parohiei noastre omonime de la Bordeaux.

 În sarcina Preasfintiei Sale s-au aflat, de la hirotonie si pâna în august 2004, parohiile si comunitatile Mitropoliei noastre din Spania, Portugalia si sudul Frantei, ca si buna desfasurare a vietii monahale în Mitropolie. Începând cu data de 1 august 2004, a primit sarcina pastorala, misionara, administrativa si de reprezentare a Bisericii noastre în Italia (Vicariatul Italiei).
 Urmare hotărârii Adunării extraordinare a clerului din Italia de a se înfiinţa Episcopia Ortodoxă Română a Italiei (Gavedo, 8 mai 2007), aprobată de către Adunarea Mitropolitană (Limours, 1 iunie 2007) şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Bucureşti, 21 iunie 2007), a fost ales drept unic candidat de către Colegiul electoral al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (Paris, 19 februarie 2008), iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ca cel dintâi Episcop al Italiei (Bucureşti, 5 martie 2008). A fost înscăunat de către Mitropolitul Iosif la Lucca, in ziua de joi 8 mai 2008.

Vorbeste curent franceza, engleza, italiana si rusa si cunoaste greaca si slavona.

Ca episcop, este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

ACTIVITĂŢI PASTORALE ŞI ADMINISTRATIV-BISERICEŞTI:

A coordonat, din încredinţarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, numeroase conferinţe preoţeşti în protopopiatele sau vicariatele din cadrul mitropoliei;
- Demersuri cu caracter oficial, din încredinţarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif în vederea recunoaşterii Bisericii Ortodoxe Române pe lângă statul spaniol;
- 3 iunie 2004: Biserica Ortodoxă Română a primit recunoaşterea oficială din partea autorităţilor spaniole;
- Demersuri cu caracter oficial în vederea recunoaşterii de către statul italian a Bisericii ortodoxe Române în Italia:
1. Roma - repetate întâlniri la Ministerul de Interne, cu Dssa. Lasco, cu Dssa. Curcio;
2. Roma - repetate întâlniri de lucru cu prof. Cardia, însărcinat cu „Practica de recunoaştere a Bisericii Ortodoxe Române de către Statul Italian;
3. Pontremoli - obţinerea Codicelui Fiscal pe seama Vicariatului Ortodox Român al Itaiei;
4. Pontremoli - deschiderea Contului Vicariatului Ortodox Român al Italiei la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- Introducerea unui sistem unitar de administraţie bisericească şi de evidenţă contabilă în parohiile vicariatului Italiei;
- Constituirea unei baze de date care să centralizeze realităţile existente în parohii, conform cerinţelor din partea statului Italian şi a administraţiei bisericeşti;
- Efectuarea unui studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea salarizării preoţilor din fonduri proprii, şi plata integrală sau parţială a contribuţiilor sociale, respectând principiile legale ale statului italian;
- Demersuri în vederea identificării şi achiziţionării unui sediu al Episcopiei Italiei.

ACTIVITĂŢI SOCIAL-CARITATIVE:

- Iniţierea la nivel de Vicariatul Italiei a unui fond al „solidarităţii”, care să permită ajutorarea familiilor preoţilor care se confruntă cu probleme materiale;
- Intervenţii la nivel de central în Italia în vederea asistenţei spirituale în închisori;
- Contacte cu Tribunalul de minori Genova în vederea elaborării unui program comun cu privire la minorii delicvenţi români; participare la întâlniri privitoare la delicvenţa minorilor.

ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCAŢIONALĂ ŞI DE REPREZENTARE:

- Coordonare seri duhovniceşti, program de cateheză, şcoală de duminică etc.;
- Participare la tabere ale copiilor şi tinerilor, cu caracter eparhial, interortodox sau interconfesional;
- A săvârşit numeroase vizite la reprezentanţii ale autorităţilor locale ecleziastice sau de stat, în diferitele ţări pe teritoriul cărora se află comunităţi româneşti din cadrul Mitropoliei, în vederea obţinerii de lăcaşuri de cult;
- A participat la numeroase slujiri şi manifestări cu caracter panortodox din România, în cadrul Mitropoliei, din Europa sau din America:
1. 2005; 2007; S.U.A; 2006 - Germania – Întâlnirea episcopilor ortodocşi români din Europa Occidentală, America şi Canada;
2. Berlin – Participare la Sf. Liturghie şi slujire în sobor prezidată de P.F. Părinte Patriarh Teoctist, la punerea pietrei de temelie a noii biserici.
3. Nürenberg – Sfinţirea Catedralei de către P.F. Patriarh Teoctist;
4. Sicilia, Mandanici – Inaugurarea Centrului Panortodox de Studii Patristice;
5. Bologna – nov 2005 - Vecernie în prezenţa S.S. Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului;
6. America, Chicago - Participare la festivităţile legate de Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru America şi Canada şi hirotonia întru episcop a P.C. Arhim. Ioan Casian; New-York,.
7. Roma – Sf. Liturghie la bis. Sf. M. Mc. Ecaterina, Patriarhia Moscovei, alături de IPS Inokenti (Paris) şi de un sobor de preoţi şi diaconi ruşi şi români.
- A reprezentat Patriarhia Română sau Mitropolia la numeroase întâlniri şi congrese cu caracter ecumenic, intercreştin sau interreligios, sau prin intervenţii la radio sau televiziune, prin omilii şi conferinţe pe diverse teme dintre care se menţionează:
1. Levkossia (Cipru) – Congres mondial: «Oameni şi religii»;
2. Nanterre – Întâlnire cu Card. W. Kasper;
3. Milano – Participare la rugăciunea pentru unitatea creştinilor, în prezenţa Card. D. Tetamanzzi;
4. Roma – Înmormântarea S.S. Papei Ioan Paul al II-lea;
5. Vatican – Audienţă generală a S.S. Papa Benedict al XVI-lea cu reprezentanţii diferitelor Patriarhii Ortodoxe, a celorlalte confesiuni şi religii;
6. Vatican – Reprezentare a Patriarhiei Române la Sinodul General al Episcopilor Catolici
7. Bari - Reprezentare a Patriarhiei Române la Congresul organizat de „Comunita di Gesu” – Conferinţă : „Biserica Ortodoxă Română şi unitatea creştinilor”
8. Roma – Participare - Slujbă de închidere a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, prezidată de S.S. Papa Benedict XVI.
9. Verona – Participare la al 4° Convegno Ecclesiale Nazionale al Bisericii Catolice intitulat „Testimoni di Gesu Risorto, speranza del mondo”.
10. Sibiu – Conferinţa Bisericilor Europene, etc.

CONFERINŢE:

- susţinute în diferite oraşe din România sau din cadrul Mitropoliei:
1. Paris 3 - „Creştinul în faţa suferinţei”;
2. Timişoara – „Dumnezeiasca Liturghie – Comoara cea de mult preţ;
3. Bucureşti – Aula Magna a Facultăţii de Drept – Conferinţă: „Taina ascultării pentru omul contemporan”;
4. Lavinio - Conferinţă : „Perspectiva ortodoxă asupra unităţii creştinilor”;
5. Torino – Participare masă rotundă: „Perspectiva religiilor asupra sportului” - Perspectiva ortodoxă
6. München – Facultatea de teologie ortodoxă - Conferinţa cu tema: „Dumnezeiasca Liturghie – fundament al comuniunii şi conştiinţei dogmatice în Biserică”;
7. Nürnberg – Conferinţă pe tema Liturghiei în cadrul Adunării eparhiale a Mitropoliei pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord;
8. Bucureşti – Conferinţă în cadrul „Serilor Filocalice” organizate de ASCOR: „Rostul şi locul Împărtăşirii cu Sfintele Taine în Filocalie”;
9. Roma – Conferinţă „Ortodoxia în Italia şi în Lazio”;
10. Cefalu – Conferinţă cu tema : „Il potere petrino tra obstacolo insurmontabile e ministero condiviso”, în cadrul congresului „Quale Dio e quale homo? Dialogo ecumenico camino irreversibile”;
11. Milano – Conferinţă la Adunarea interreligioasă a tinerilor din provincie: „Dreptatea lui Dumnezeu”;
12. Milano - Participare la conferinţa cu privire la minorii români din Italia;
13. Rimini – Conferinţă: „Trăsăturile fundamentale ale spiritualităţii ortodoxe”;
14. Roma – Conferinţă în cadrul congresului organizat de Asociaţia „Insieme per l’Athos”: „Filocalia şi influenţa sa asupra vieţii duhovniceşti din România”.
15. Roma - Conferinţă: „Abordarea suferinţei din perspectivă ortodoxă” – În cadrul consfătuirii Asociaţiei pentru psihologie alternativă.
16. A mai conferenţiat la Poitiers, Bordeaux, Aix-en-Provence, Asten (Olanda), Dublin (Irlanda), etc.
- A participat la diferite manifestări cu caracter public, elogioase la adresa Bisericii Ortodoxe Române:
1. Oct 2005 - Rochefort-Montagne (Franţa) – Decernarea „Label- Patrimoine rural” pentru Malvialle;
2. Roma – Consfătuirea în vederea elaborării şi prezentarea de către Ministerul de Interne a Cartei Valorilor Cetăţeniei şi Integrării;
3. Roma – Consfătuire Ministerul Solidarităţii Sociale;
4. Roma – În colaborare cu Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, CONCERT de muzică simfonică cu quartetul „Ad Libitum” din Iaşi, în semn de recunoştinţă faţă de episcopiile şi parohiile catolice din Lazio, pentru sprijinul acordat.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ:

• 2006-2007 – „Cateheză liturgică”, în Foaia „Sfântul Ioan-Casian”, publicaţie lunară editată de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
• Participare la traducerea cărţii „Questions sur l’homme”, de Olivier Clement.
• Articole şi interviuri apărute în diferite publicaţii cu caracter religios sau informativ din Franţa, Spania, Italia.
- limbi cunoscute: italiana, franceza, engleza (scris-vorbit); rusa şi spaniolă (conversaţie); cunoaşte greaca (scripturistică şi liturgică) şi slavona (liturgică).

SURSA: www.episcopia-italiei.it
BISERICA ORODOXA ROMANA
Parohia Sfintii Ciprian si Iustina  
Viale Europa 102 - Varese|  +39 3891036838
Înapoi la cuprins