Acatistul Sfantului Simeon Noul Teolog - PAROHIA VARESE

Du-te la conținut

Acatistul Sfantului Simeon Noul Teolog

Acatistul Sfantului Simeon Noul Teolog

Simeon - Sfant Cuvios supranumit "Nou Teolog" !
(12 martie)
Condacul 1
Ca un organ dumnezeiesc al teologiei tainice si salas al Luminii celei in trei sori, te laudam pe tine, Simeoane Teologule. Ci ca unul ce esti plin de luminarile Duhului, lumineaza cu razele harurilor tale pe cei ce striga tie: Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Icosul 1

Un alt inger te-ai aratat prin daruirea virtutilor, de Dumnezeu cugetatorule, Simeoane Teologule (de trei ori) si prin glasul tau ingeresc teologhisesti tainele cele mai presus de minte; de aceea minunandu-ne de stralucirea ta strigam toti:
Bucura-te, cel prin care se canta in imne Treimea;
Bucura-te, prin care se calca in picioare stricaciunea.
Bucura-te salasul Luminii celei in Trei straluciri;
Bucura-te, postul de observatie al vietii ceresti.
Bucura-te inaltime a cunostintei dumnezeiesti cu anevoie de atins de multi;
Bucura-te, adanc al vietii mai bune prin toata virtutea.
Bucura-te ca te-ai aratat stralucirea Bisericii;
Bucura-te ca te-ai aratat stralucirea teologilor.
Bucura-te raza luminarilor imateriale;
Bucura-te incendiul chipurilor materiale.
Bucura-te, cel prin care se initiaza cuvantatorii de Dumnezeu;
Bucura-te cel prin care tac cuvantatorii de cele desarte;
Bucura-te parinte, de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 2
Privirea sufletului tau curatind-o prin viata cea mai buna, ai vazut in chip minunat aratarile curate Luminii imateriale, si luand jugul lui Hristos, cuvioase, si intraripandu-te prin Duhul, dumnezeiescule Simeoane, ai strigat: Aliluia.
Icosul 2
Gand dumnezeiesc avand, ai tagaduit din tot sufletul demnitatile lumesti si trecand cu vederea afectiunea parintilor ai alergat la manastirea Studion bucurandu-te, ca ai urmat lui Hristos auzind pe la toti unele ca acestea:
Bucura-te, vistieria iubirii lui Hristos;
Bucura-te, vasul luminii imateriale.
Bucura-te, cel ce ai imitat viata ingerilor;
Bucura-te cel ce ai intors indraznelile demonilor.
Bucura-te, vas de mult pret al cugetarii dumnezeiesti;
Bucura-te, sabie de Dumnezeu faurita ce reteaza afectiunea materiala.
Bucura-te ca ai primit in suflet focul cel dumne-zeiesc;
Bucura-te, ca in chip atotintelept ai ales cele mai bune.
Bucura-te cel ce ai smuls maracinii patimilor;
Bucura-te, cel ce ai innoit ogorul sufletului.
Bucura-te, cel ce lucrezi roadele nemuritoare;
Bucura-te, cel umplut de bunatatile nestricacioase;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 3
Luand din cer, Simeoane, putere intru nevointa si multa chibzuinta, si savarsind ascultare fata de batranul tau, ai supus cugetul trupului si te-ai umplut de intelepciunea mai buna, strigand Treimii: Aliluia.
Icosul 3
Har bogat s-a revarsat din buzele tale si curgere de intelepciune ti s-a dat, de unde teologie ai izvorat Bisericii, cuvioase, si adapi cu cuvintele tale cugetele celor ce striga:
Bucura-te, tasnirea teologiei;
Bucura-te, flacara teosofiei.
Bucura-te, raule al curgerilor harului;
Bucura-te, comoara invataturilor Duhului.
Bucura-te, initiatul de Dumnezeu luminat in contemplatiile mai inalte;
Bucura-te, buze de Dumnezeu purtatoare ale cugetarilor ceresti.
Bucura-te, ca ai trecut dincolo de muntii materiei;
Bucura-te, ca desfasori cuvintele dogmelor.
Bucura-te, invatatorul vietii sfinte;
Bucura-te, egalul cinstitilor ingeri.
Bucura-te, templu tainic al Treimii;
Bucura-te, scanteiere a candelabrului ceresc;
Bucura-te, parinte, de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 4
Mana a vietii dumnezeiesti, nectar de ambrozie si miere scursa din piatra, tablita invataturilor tale indumnezeitoare curateste sufletele si povatuieste spre desavarsirea dumnezeiasca pe cei ce striga: Aliluia.
Icosul 4
Rapit ai fost la contemplatii inalte ca si Pavel si prin Duhul ai vazut cele negraite; si de aici te-ai aratat, Simeoane, Teolog intelept, teologhisind tuturor cele mai presus de ceruri cu limba de Dumnezeu graitoare, celor ce striga:
Bucura-te, teologul cel dumnezeiesc;
Bucura-te, graitorul cel prea intelept de cele dumnezeiesti.
Bucura-te, intiparirea marelui loan;
Bucura-te, asemanarea lui Grigorie cel dumnezeiesc.
Bucura-te, organul cel mult graitor al contem-platiilor mai inalte;
Bucura-te, psaltire insufletita a povatuirilor luminoase.
Bucura-te, ca a intrat in intunericul cel nepatruns;
Bucura-te, ca vezi lumea cereasca.
Bucura-te, ca uimesti pe credinciosi cu cuvintele tale;
Bucura-te, ca bine oranduiesti sufletele cu purtarile tale.
Bucura-te, aratatorule vietii ceresti;
Bucura-te, aratatorule minunat al lui Dumnezeu;
Bucura-te, parinte, de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 5
Ranit fiind cu dulceata de dragostea dumnezeiasca, parinte, a fost supus cu voia cereasca ispite-lor, necazurilor si prigoanelor prin care te-ai lamurit ca si aurul in foc, si te-ai aratat tuturor, sfinte, ca un inger cantand in Hristos: Aliluia.
Icosul 5
Ai indreptat miscarile mintii tale, de Dumnezeu cugetatorule, spre slava dumnezeiasca a Mantu-itorului, si plin de intelepciune dumnezeiasca prin Duhul dumnezeiesc te-ai aratat, Simeoane, sculand spre pocainta pe cei ce striga tie cu dragoste:
Bucura-te, stalpul infranarii;
Bucura-te, pilda indurarii.
Bucura-te, initiatorul intelept al indumnezeirii;
Bucura-te, surpatorul invartosarii celei prearele.
Bucura-te, gura curgatoare de miere ce revarsa iubire dumnezeiasca;
Bucura-te, nor dumnezeiesc ce se revarsa roua vietii.
Bucura-te, ca arati harul apostolilor;
Bucura-te, ca luminezi luminare mantuitoare.
Bucura-te, luminatorul harului celui prea-luminos;
Bucura-te, steaua nepatrunsului mai bun.
Bucura-te, izvorul revarsarilor purtatoare de viata;
Bucura-te, luminatorul cuvintelor de Dumnezeu insuflate;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 6
Curatindu-ti inima prin nevointa dumnezeiasca te-ai umplut de luminari dumnezeiesti si te-ai aratat liturghisitor cu totul luminos ucenicilor tai, fericite; caci indumnezeit fiind prin impartasire, dumnezeiescule Simeoane ai strigat: Aliluia.
Icosul 6
Stralucind cu contemplatiile, ca unul ce vietuia afara de lume si unit numai cu Dumnezeu, cu chip de foc si dumnezeiesc, cu fata vesela si modesta te-ai aratat, parinte, tuturor celor ce striga tie cu evlavie:
Bucura-te, trestia Mangaietorului;
Bucura-te, pomul Raiului.
Bucura-te, cel fara trup in materie si trup;
Bucura-te, cel intocmai cu ingerii la vedere si in purtari.
Bucura-te, astru mult luminos al rasaritului celui tainic;
Bucura-te, car aurit al lucrarii dumnezeiesti.
Bucura-te, trambita ce suna melodia mantuirii;
Bucura-te, limba ce da vigoarea de Dumnezeu rasplatita.
Bucura-te, vas al luminii dumnezeiesti;
Bucura-te, stingatorule al inclinarii aprinse.
Bucura-te, vazatorule al tainelor cinstite;
Bucura-te, slujitorul Dumnezeului Celui in Trei Sori;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 7
Mare in contemplatii si cinstite vederi ale lui Dumnezeu te-ai aratat Simeoane Teologule; caci prin rugaciunea mintii ai cunoscut taina rapirii in Dumnezeu, fericite, strigand ca un alt Moise: Aliluia.
Icosul 7
Nectar viu al nestricaciunii, ofera credinciosilor cartea cuvintelor tale, Teologule; caci prin tine Mangaietorul insusi vorbeste si graieste Bisericii si ii scoala pe toti sa-ti strige tie, Simeoane, unele ca acestea:
Bucura-te, slava Bisericii;
Bucura-te, retorul Tearhiei.
Bucura-te, cel ce cureti intinaciunile sufletelor;
Bucura-te, cel ce luminezi intelesurile mintii.
Bucura-te, flacara care mistuie spinii patimilor;
Bucura-te, minte ce desfasori si privesti cele gandite.
Bucura-te, ca dezlegat nodurile materiei;
Bucura-te, te-ai umplut cu curgerile de Dumnezeu revarsate.
Bucura-te, ca vezi stralucirile lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca urasti rautatile vrajmasului.
Bucura-te, multimea invataturilor intelepte;
Bucura-te, harfa cinstitelor daruri;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 8
Minune straina s-a vazut, Simeoane, intru tine, parinte, uimind si veselind pe toti; caci agoni-sindu-ti luminarea dumnezeiasca, te-ai aratat mai intelept decat inteleptii si priceputii, cel ce ai fost mai intai simplu, si acum canti lui Dumnezeu cu toata intelepciunea: Aliluia.
Icosul 8
Cu totul schimbat si iesind cu totul spre Dumne-zeu in extaz preadumnezeiesc, cugetatorule de cele dumnezeiesti, indumnezeindu-te prin impartasire, spre dorita indumnezeire ii scoli, Simeoane de Dumnezeu slavite, pe cei ce striga tie cu dragoste:
Bucura-te, carbunele focului imaterial;
Bucura-te, stralucirea focului dumnezeiesc.
Bucura-te, caligraful preaintelept al indumnezeitii;
Bucura-te, surpatorul cel puternic al trandaviei.
Bucura-te, cel ce arati cu fapta frumusetea indumnezeirii;
Bucura-te, cel ce inveti cu povatuire trezvia mantuitoare.
Bucura-te, ca povatuiesti cetele monahilor;
Bucura-te, ca rastorni adunarile vrajmasilor.
Bucura-te, cel ce luminezi cugetul nostru;
Bucura-te, cel ce desfaci pornirile patimilor.
Bucura-te, cel ce dai harul dumnezeiesc credinciosilor;
Bucura-te, cel ce mijlocesti la Dumnezeu mai presus decat toti;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 9
Curatind patimile sufletului cu invataturile tale sfinte ne scoli, parinte, spre gasirea prin trezvie si rugaciune a pietrei scumpe a vietii pe care am pierdut-o odinioara, iar acum impreuna cu tine strigam lui Hristos: Aliluia.
Icosul 9
Retor al teologiei tainice te-ai aratat, dobandind cunoasterea de sus; caci intreg te-a atras, parinte, la Sine Mangaietorul, precum bine a voit, si ai grait lucruri straine si uimitoare celor ce striga:
Bucura-te, glasul sfant al lui Dumnezeu;
Bucura-te, tacerea desavarsita a vrajmasului.
Bucura-te, plinirea initieri ceresti;
Bucura-te, talcuitorul dragostei celei mai bune.
Bucura-te, retorul de Dumnezeu invatat al intelepciunii lui Dumnezeu;
Bucura-te, sabie cu doua taisuri care reteaza amagirea vrajmasului.
Bucura-te, ca inveti urcusurile dumnezeiesti;
Bucura-te, ca indrepti spre calea mantuirii.
Bucura-te, ca porti omorarea lui Hristos;
Bucura-te, ca ne dai luminarea dumnezeiasca;
Bucura-te, cel ce ai agonisit darul cuvantului;
Bucura-te, cel ce ai grait tuturor cele dumnezeiesti;
Bucura-te, parinte, de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 10
Gura dumnezeiasca te-ai aratat si Nou Teolog Bisericii lui Hristos, de Dumnezeu cugetatorule, in care ai gasit din comoara inimii tale lucruri noi si vechi, ca un carturar prins de Dumnezeu, cum spune Mantuitorul, careia ii canti: Aliluia.
Icosul 10
Oglinda dumnezeiasca te-ai aratat a Luminii cele imateriale, venind la descoperirile dumnezeiesti, parinte Teologule Simeoane, si pe toti credinciosii ii chemi la impartasirea bunatatilor pe care le-ai gasit; de aceea strigam tie cu dragoste:
Bucura-te, gura celor negraite;
Bucura-te, ochiul celor ceresti.
Bucura-te, vistieria scanteierii luminii dumnezeiesti;
Bucura-te, salasul harismelor sfinte.
Bucura-te, vlastarul mult purtator a Vitei vietii;
Bucura-te, strugurele cel bogat al vietuirii deopotriva cu ingerii.
Bucura-te, ca arzi de dorul ceresc.
Bucura-te, ca arati legea harului.
Bucura-te, ca pe Hristos L-ai slavit prin viata ta;
Bucura-te, ca pe credinciosi ii oranduiesti prin cuvantul tau.
Bucura-te, icoana a incordarii sfinte;
Bucura-te, pajiste a nepatimirii minunate;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 11
Intrand, Teologule, in norul cel supraluminos, ai primit in Duhul pe tablitele inimii tablele cele intiparite de Dumnezeu ale teologiei mistice, prin care suntem initiati in dumnezeiasca dragoste strigand: Aliluia.
Icosul 11
Lumina pe langa Lumina in Trei Sori te-ai aratat lumii, precum spune Stapanul, si luminezi sufletele noastre cu invataturile tale facatoare de lumina, sfinte, prin care suntem izbaviti din intunericul pa-timilor cei ce strigam tie cu dragoste:
Bucura-te, cel ce stralucesti ca o lumina in lume;
Bucura-te, cel ce dai tarie prin cuvantul tau.
Bucura-te, invatatorul lucrarii dumnezeiesti;
Bucura-te, omule ceresc intru nevointa.
Bucura-te, salasul vestit al harului celui in Trei Sori;
Bucura-te, organul dumnezeiesc al darurilor Duhului.
Bucura-te, ca ai suferit neabatut ispitirile;
Bucura-te, ca dai de la Dumnezeu luminarile.
Bucura-te, dreptarul vietuirii cuvioase;
Bucura-te, sfesnicul indumnezeirii negraite.
Bucura-te, cel ce luminezi miscarile mintii;
Bucura-te, cel ce stralucesti inimile;
Bucura-te, parinte, de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 12
Tablita invataturilor tale, parinte, revarsa apa dumnezeiasca, care curge neincetat spre viata vesnica, si buna mireasma a vietii, veselind cugetele noastre, care cugetand la ele strigam: Aliluia.
Icosul 12
Cununa impletita din psalmi aducem fruntii tale cinstite copiii tai, parinte, pe care primind-o parinteste incununeaza-ne pe noi cu razele luminii dumnezeiesti; caci alergam cu credinta si nu incetam strigand:
Bucura-te, frumusetea parintilor;
Bucura-te, podoaba cuviosilor.
Bucura-te, dreptarul preasfintit al preotilor;
Bucura-te, parintele preadumnezeiesc al monahilor.
Bucura-te, lauda teologilor, teologule minunate;
Bucura-te, intarirea drept credinciosilor, mistagogule slavite.
Bucura-te, preadumnezeieasca scanteiere a Bisericii;
Bucura-te, sfesnicul cu lumina cereasca al ortodocsilor.
Bucura-te, cel prin care ne umplem de lumina;
Bucura-te, cel prin care ne izbavim de patimi.
Bucura-te, calauza inteleapta a copiilor tai;
Bucura-te, cel ce ma ocrotesti si pe mine pururea;
Bucura-te, parinte de Dumnezeu inteleptite.
Condacul 13
O, dumnezeiescule parinte, Simeoane teologule, luminatorule al Bisericii lui Hristos , primind glasurile noastre, lumineaza cu lumina harului din tine pe cei ce iti canta tie cu evlavie si striga Treimii: Aliluia.

BISERICA ORODOXA ROMANA
Parohia Sfintii Ciprian si Iustina  
Viale Europa 102 - Varese|  +39 3891036838
Înapoi la cuprins